Selvitys: Opiskelijoiden työssäkäynnistä selvästi hyötyä

Työnteko pienentää riskiä joutua työttömäksi valmistumisen jälkeen.

Akava
Teksti
Tuomo Lappalainen

Korkeasti koulutettujen palkansaajien keskusjärjestön Akavan opiskelijat ovat tuomassa uuden näkökulman parhaillaan käytäviin työurien pidentämisneuvotteluihin.

Tähän asti neuvottelupöydässä on puhuttu eläkeiän nostamisen ohella paljon siitä, miten opiskeluajat saataisiin lyhyemmiksi. Esimerkiksi valtiovarainministeriön entinen pitkäaikainen valtiosihteeri Raimo Sailas (sd) vaati taannoin Kanava-lehdessä ”järeitä toimia” valmistumisen nopeuttamiseksi. ”Tehottomasta, pitkään venyvästä opiskelusta” on hänen mukaansa tullut Suomessa jo kansantaloudelle haitallinen ilmiö.

Akavalaisten opiskelijoiden kokoamasta aineistosta käy ilmi, että Sailaksen näkökulma on yksipuolinen. Sen mukaan opiskeluaikaisesta työssäkäynnistä on paljon hyötyjä, joiden takia nopeasta valmistumisesta ei saisi tulla itseisarvo.

Selvitys on esitelty jokin aika sitten Akavan työvaliokunnalle, ja sitä on tarkoitus pitää jatkossa esillä koulutuspolitiikkaa koskevassa keskustelussa.

Useisiin viime vuosina tehtyihin tutkimuksiin perustuvasta raportista käy ilmi, että opiskeluaikainen työnteko on Suomessa nykyisin pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Noin 70 prosenttia korkeakouluopiskelijoista käy opintojen loppuvaiheessa työssä lukukausien aikana. Monet aloittavat säännöllisen työnteon jo aikaisemmin, sillä 22-vuotiaista puolet tekee töitä opiskelun ohessa.