Yle-pomojen tulospalkkiot tuplaantuivat – Kivinen, Jääskeläinen ja kumppanit kuittasivat 78 632 euroa

Ylessä on meneillään yt-neuvottelut.

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Ylen toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkkiot nousivat viime vuonna kymmenillä tuhansilla euroilla. Tiedot löytyvät juuri julkaistusta Ylen hallituksen hyväksymästä raportista.

Toimitusjohtaja Lauri Kiviselle maksettiin kokonaisuudessaan palkkaa ja palkkiota viime vuonna 354 244 euroa. Summa sisälsi vuoden 2015 tulospalkkion, joka oli 10 755 euroa. Kivisen ansiot nousivat vuodessa noin 12 000 euroa.

Ylen johtoryhmän jäsenten yhteen laskettu kokonaispalkka nousi vuonna 2016 lähes 1,6 miljoonaan euroon.

Vuoden 2015 tulospalkkioita johtoryhmän jäsenille maksettiin yhteensä 67 877 euroa. Johtoryhmän tulospalkkiot lähes kaksinkertaistuivat vuodesta 2014.

Ylen johtoryhmään kuuluu yhdeksän muuta johtajaa Kivisen lisäksi, muun muassa vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen. Keskimääräinen tulospalkkio johtoryhmälle ilman Kivisen palkkion huomioimista on 7 500 euroa johtajaa kohti.

Johtoryhmän palkat ja palkkiot  nousivat vuodessa yhteensä lähes 100 000 euroa.

Toimittajat, kuvaajat ja äänittäjät saavat enintään 1 200 euron palkkion.

Yhteensä Ylessä maksettiin palkkioita vuoden 2015 tavoitteiden saavuttamisesta noin 2,5 miljoonaa euroa. Toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle 78 632 euroa, alemmalle johdolle 541 681 euroa ja työntekijöille yhteensä 1 994 863 euroa.

Alemman johdon ja työntekijöiden palkkiot nousivat vuodesta 2014, mutta suhteessa johtoryhmän palkkioihin prosentuaaliset korotukset olivat huomattavasti pienemmät.

Yle noudattaa palkitsemisessaan valtio-omistajan ohjeita. Toimitusjohtaja Kivinen ja muut johtoryhmän jäsenet saavat tulospalkkiona enintään 1,9 kuukauden palkan.

Ylen päälliköille maksetaan enintään yhden kuukauden palkka.

Muu henkilöstö, kuten toimittajat, kuvaajat ja äänittäjät saavat enintään 1 200 euron palkkion.

Kokonaisuudessaan Ylen henkilöstökulut olivat viime vuonna 183,6 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot pienenivät vuositasolla noin 1,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 lopussa Ylessä oli vakituisia työntekijöitä 2 951 henkilöä. Se on 92 työntekijää vähemmän kuin vuoden 2015 lopussa. Ylessä onkin käyty useita yt-neuvotteluita ja niitä on edelleen käynnissä.

 

Yhtenä syynä yt-neuvotteluille voidaan pitää myös kansanedustaja Arto Satosen (kok) työryhmän linjausta, jonka mukaan Ylen pitää lisätä tulevaisuudessa ostoja ulkopuolisilta ja vähentää omaa tuotantotyötään.

Työryhmä velvoitti Yleä lisäämään yhtiön ulkopuolisia ostoja 30–35 prosentilla vuoteen 2022 mennessä. Työryhmä edellyttää myös, että Yle käynnistää neuvottelut kaupallisen median kanssa.

Ylen vuosikertomuksen mukaan neuvotteluja käytiin elokuusta alkaen vastaavan päätoimittajan Atte Jääskeläisen johdolla.

Yle on käynnistänyt myös selvitystyön muista vaihtoehdoista, joilla se voi lisätä yhteistyötä kaupallisen median kanssa.