Yksityiset päiväkodit maksavat julkisiakin huonommin: lastentarhan­opettajan työ on korkeakoulutetun palkkakuoppa

SK selvitti: Lastentarhanopettajan kanssa samalla palkkatasolla ovat mm. jätteiden kerääjä, opinto-ohjaaja ja lähihoitaja.

OAJ
Teksti
Milka Valtanen

Tyypillistä matalapalkka-ammattia voisi kuvata vaikkapa näin. Keskiansio enintään noin 2 500 euroa. Ei kovia koulutusvaatimuksia. Ammattinimikkeenä esimerkiksi vartija, vahtimestari tai baarimikko.

Suunnilleen yhtä paljon tienaa myös lastentarhanopettaja. Työ edellyttää korkeakoulututkintoa, moitteetonta historiaa ja kykyä huolehtia lasten oikeudesta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.

Lastentarhanopettajaksi pääsee kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnolla tai sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnolla, jos siihen sisältyy laajat varhaiskaskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot. Peruspalkka on keskimäärin 2 361 euroa ja keskiansio vähän yli 2 600 euroa kuukaudessa. Keskiansioon lasketaan palkan lisäksi erilaiset kokemuksesta, vastuista ja epämukavista työajoista kertyvät lisät.

Lastentarhanopettajien palkat nousivat jälleen keskusteluun, kun Yle uutisoi pääkaupunkiseudun palkkakartellista, jolla lastentarhaopettajien palkat pidetään vähimmäistasolla.

Arvostuspuheet tai koulutusvaatimukset eivät asiaa muuta: käytännössä lastentarhanopettaja on korkeakoulutettu matalapalkka-ammatti.