Yksi Kittilä-mysteeri selvisi: Kiloja painavan tutkintapyynnön takana on Palosaarten asiamies Jari Korhonen

Korhonen teki kunnalle töitä piilossa, ilman virallista toimeksiantoa. Kunnasta ei löydy myöskään maksettua laskua työstä.

Lakimies Jari Korhosen toimisto on toiminut kunnan avustajana ilman virallista toimeksiantoa. Lakiasiaintoimisto JTK Law Oy avusti kuntaa syksyllä 2016 tekemään tutkintapyynnön, joka koski kunnan johtavia virkamiehiä ja heidän toimintaansa Levi Magic -kehitysyhtiön hankkeissa.

Tutkintapyynnön jätti poliisille vs. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg 23. joulukuuta 2016. Se koski irtisanottua kunnanjohtajaa Anna Mäkelää, hallintojohtaja Esa Mäkistä ja teknistä johtajaa Lauri Kurulaa. Tutkintapyyntö ei kuitenkaan johtanut tutkinnan käynnistämiseen.

Tähän mennessä ei ole ollut tiedossa, kuka tutkintapyynnön on konkreettisesti laatinut. Työtä tutkintapyyntöön on kuitenkin tehty paljon: pyyntö liitteineen painaisi paperiversiona useita kiloja.

Toimeksiantoa asiasta ei siis ole kunnassa tehty, eikä Korhosen lakiasiaintoimisto ole laskuttanut työstä Kittilän kuntaa – tai ainakaan kunta ei ole laskua maksanut.

Korhosen osuus tutkintapyynnön laatimisessa käy kuitenkin ilmi asiakirjoista, jotka Suomen Kuvalehti sai 9. toukokuuta 2018 kunnan kirjaamosta julkisuuslakiin vedoten. Ne kertovat Korhosen ja vs. kunnanjohtaja Tornbergin yhteydenpidosta asian tiimoilta.