Yhä usempaan taloon biojätteiden lajittelupakko – Uudistuksessa pelkona pienten jäteyritysten kaatuminen

Ympäristöministeriössä tyrmätään ajatus ruokakauppojen pihoille järjestettävistä yhteiskeräyksistä.

jätteet
Teksti
Jorma Aula

Kuinka paljon suomalaisten kotitaloudessa syntyy biojätettä? Toisella viikossa kertyy muutama banaaninkuori, toisella pieni pussillinen. Tilastot kertovat, että suomalainen tuottaa vuodessa 60 kiloa biojätettä eli reilun kilon viikossa.

Valmisteilla olevan lain mukaan pienikin määrä biojätettä tulee lajitella. Laki ei koske taajamien ulkopuolisia alueita eikä sellaisia talouksia, jotka kompostoivat biojätteensä. Myös useissa rivi- ja kerrostaloissa lajittelu toimii jo nyt.

Jätelaki on lähtenyt lausuntokierrokselle kuukausia sitten. Käsittelystä eduskunnassa tullee riitaisa, sillä lakiesityksessä on kohta, jossa jätteenkeräyksen järjestely siirtyisi koko maassa kuntien vastuulle.

Suomessa 70 prosenttia talouksista ja kunnista vain puolet on kuntien järjestämän jätehuollon piirissä, muiden kotitalouksien jätteitä noutavat usean yrityksen autot.