Yhä useampi vieraskielinen haluaa valkolakin: Suomi toisena kielenä -kirjoittajien määrä kolminkertaistui

Vieraskielisten opinnot sujuvat usein hitaammin ja heikommin kuin suomea äidinkielenään puhuvilla.

’Hiuksetkin aivan sekaisin”, totesi Nafisa Denged tultuaan ulos salista, jossa oli juuri osallistunut kevään suomi toisena kielenä -ylioppilaskirjoituksiin.

Suomessa syntynyt, äidinkielenään somalia puhuva Denged kuuluu kasvavaan joukkoon. Yhä useampi maahanmuuttajataustainen nuori valitsee ammattiopintojen sijaan lukion ja kirjoittaa ylioppilaaksi.

Tämän kevään suomi toisena kielenä eli s2 -kirjoituksiin oli ilmoittautunut kaikkiaan 1 011 oppilasta. Vuosikymmen sitten, keväällä 2007 saman oppiaineen kirjoituksiin osallistui vain 360 oppilasta.

Vieraskielisten oppilaiden virta näkyy lukioissa muutenkin: heidän määränsä kasvoi vuodesta 2010 vuoteen 2015 noin 30 prosenttia, mikä tarkoittaa suunnilleen 1 500:aa opiskelijaa.

Ensimmäisen kerran s2-kirjoitukset järjestettiin vuonna 1996, jolloin vieraskielisiä oli Suomessa kaikkiaan yli 70 000. Nyt heitä on noin 330 000. Vieraskielisiä ovat ne, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame.