Virkamiehen karenssista tulossa 6 kuukautta: Joutilas saa koko ajalta palkan ennen hyppyä yksityiselle

Uusi virkamieslaki ei koske kokoomuksen ministeriryhmän erityisavustaja Joonas Turusta, joka siirtyi Mehiläiseen.

Joonas Turunen
Teksti
Mikko Niemelä

Valtion virkamieslakiin on tulossa säännös karenssisopimuksesta, jolla voidaan rajoittaa arkaluonteisten tietojen kanssa työskennelleen virkamiehen siirtymistä yksityisen työnantajan palkkalistoille.

Arkaluonteista tietoa ovat kaikki salassa pidettävät tiedot, joihin liittyy mahdollisuus hyötyä esimerkiksi taloudellisesti.

Lain valmistelu on ollut hallintovaliokunnan käsittelyssä. Nyt se on palautunut takaisin valtiovarainministeriön henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosastolle.

Muutoksena aiempaan valiokunta ehdottaa karenssin maksimiajaksi 6 kuukautta. Aiemmin lakiesitys lähti siitä, että valtio maksaisi maksimissaan 12 kuukauden ajan palkkaa virkamiehelle, joka siirtyy yksityiselle sektorille töihin.

”Muilta osin lausunto näyttäisi myötäilevän ehdotettujen pykälien pääasiallista linjaa”, sanoo valtiovarainministeriön henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosaston osastopäällikkö Juha Sarkio.