Viranomaiselta piiskaa PRH:n johdolle: Työntekijöihin kohdistunut häirintää ja epäasiallista kohtelua, terveys vaarantunut

Aluehallintoviraston mukaan johdon toimet tilintarkastusvalvonnan ongelmien ratkaisemiseksi ovat olleet riittämättömiä. Työntekijöiden terveys on vaarantunut lain vastaisella tavalla.

Useiden Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnan työntekijöiden terveys on vaarantunut työturvallisuuslain vastaisella tavalla. Henkilöstöasioista vastaava johto ei ole riittävän järjestelmällisesti selvittänyt työpaikan psykososiaalisia kuormitustekijöitä.

Näin arvioi Etelä-Suomen aluehallintovirasto tänään 5. maaliskuuta antamassaan työsuojelutarkastuksen loppuraportissa.

”Näkemykseni mukaan työntekijöihin on kohdistunut työturvallisuuslain 28 §:ssä tarkoitettua häirintää ja epäasiallista kohtelua heidän terveyttään vaarantavalla tavalla yhden päällikön sekä tulosalueen johtajan taholta. Häirintä on ilmennyt epäasiallisina puheina, työntekijöiden osaamisen vähättelynä ja epäasiallisena työnjohtovallan käyttönä, joka on ilmennyt toistuvana puuttumisena tehtyihin ratkaisuihin antamatta kuitenkaan yksilöityjä korjaavia ohjeita, tarkastaja Tiina Isokoski toteaa raportissa.

Suomen Kuvalehti uutisoi tilintarkastusvalvonnan johtamisongelmista 5. helmikuuta 2020. Jutussa kerrottiin useiden ihmisten sairauslomista ja esimiehiä syytettiin pelolla johtamisesta.