Viranomainen panee australialaisen kaivosyhtiön lujille: Oriveden laitonta kaatopaikkaa aiotaan tutkia kairaamalla – poliisi valvoo

Oriveden kultakaivokseen on piilotettu jätteitä. Viranomaiset haluavat selvittää jätteen määrän, laadun ja riskin vesistölle.

Dragon Mining
Teksti
Mikko Niemelä

Oriveden kultakaivoksen siivousvyyhti etenee. Kaivosyhtiö Dragon Mining on toimittanut Pirkanmaan ely-keskukselle uuden siivoussuunnitelman. Siinä se kertoo tekevänsä tutkimuksia ja riskiarvion louhokseen piilotetuista jätteistä.

Tutkimuksen ja riskiarvion tekee Envineer-niminen konsulttiyhtiö, jonka palkkakulut Dragon Mining maksaa.

Kairaus tapahtuu 66 metrin syvyydessä. Näytteitä otetaan neljä, ja ne halkaisevat koko louhoksen porautuen 20–27 metrin syvyyteen. Kairausnäytteet dokumentoidaan ja kuvataan.

Kairausnäytteistä määritellään muun muassa ph-pitoisuus, öljyhiilivedyt ja erilaisia myrkyllisiä yhdisteitä, kuten PCB, PAH ja BTEX.

”Mikäli näytekairaus ei syystä tai toisesta onnistu, esimerkiksi näyteaines ei jää maaputkeen, voidaan näytteenottoa täydentää […] kaivinkoneella tehtävällä kaivannolla”, konsultit kirjoittavat työsuunnitelmassa.