Viranomainen määräsi yleisötilaisuudet säppiin – Kirkko vetää omaa linjaa: joulukirkot järjestetään

"Älytön päätös tässä vaiheessa." Salon seurakunnassa kritisoidaan tuomiokapitulin ohjetta. Kirkon mukaan uskonnon harjoittaminen auttaa ihmisiä jaksamaan pandemiassa.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kielsi 20. joulukuuta tartuntatautilain nojalla kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ajalla 22.–31. joulukuuta. Lisäksi suljetaan asiakas- ja yleisötilat tanssi-, kuoro- ja harrastajateatteritilojen sekä kauppakeskusten yleisten tilojen osalta. Vastaavia päätöksiä odotetaan muualla Suomessa.

Samana päivänä Turun tuomiokapituli antoi varsinaissuomalaisille seurakunnille oman ohjeensa. Sen mukaan joulukirkot tulee kaikesta huolimatta järjestää.

Tartuntatautilaki ei anna aluehallintovirastoille toimivaltaa rajoittaa uskonnollisten yhteisöjen toimintaa näiden omissa tiloissa. Siksi evankelis-luterilainen kirkko ja muut uskontokunnat saavat itse päättää koronarajoituksistaan.

Tuomiokapituli ohjeistaa seurakuntia järjestämään jumalanpalvelukset sekä jouluaaton ja uudenvuoden aaton hartaudet pandemiasta huolimatta. Osallistujamäärä pitää kuitenkin rajoittaa kolmasosaan kunkin tilan enimmäiskapasiteetista.