Vihreät epäilivät vilppiä kuntavaaleissa – Oikeus kumosi ääntenlaskun, Sodankylän keskustavaltuutettu putoaa

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden mukaan Sodankylän kuntavaalien tulos on virheellinen.

kuntavaalit
Teksti
Salla Vuorikoski

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut kuntavaalien tuloksen Sodankylässä.

Taustalla on kahden vihreän ehdokkaan tekemä valitus, joka liittyy huhtikuussa 2017 pidettyjen vaalien tarkastuslaskentaan.

Siinä vihreiden äänimäärä laski kahdella äänellä ja muiden puolueiden äänimäärä nousi. Seurauksena vihreä ehdokas Seppo Aikio jäi ulos valtuustosta ja keskustalainen Juho Takala nousi valtuustoon.

Valittajat totesivat valituksessaan hallinto-oikeudelle epäilevänsä, että vaalien tuloslaskenta on lainvastainen. Lisäksi he valittivat siitä, että eivät olleet saaneet todellista mahdollisuutta käydä tutustumassa äänestyslipukkeisiin.

“Ehdokkaat eivät saa olla ääntenlaskijoita. Meillä Sodankylässä kaikki vihreämieliset olivat jo ehdokkaina, joten ei riittänyt yhtään vihreää ääntenlaskijaa”, kertoo Sodankylän vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Riikka Karppinen.

 

Hallinto-oikeus vieraili asian selvittämiseksi Sodankylän kunnantalolla 15. helmikuuta 2018.

Oikeus katsoo 23. helmikuuta antamassaan päätöksessä, että ennakkoäänestyksessä Sattasen äänestysalueella on virheellisesti vahvistettu 12 ääntä, vaikka oikea luku on 14. Lisäksi yhden äänestyslipun merkinnät olivat niin epäselvät, että lippu oli hallinto-oikeuden mukaan hylättävä mitättömänä.

“Edellä mainituilta osin menetelty virheellisesti”, oikeus katsoo.

Kyseinen ääni oli alun perin merkitty keskustan ehdokkaan saamaksi ääneksi, mutta hallinto-oikeuden mukaan se olisi pitänyt hylätä.

Oikeus katsoo, että valittajilla on ollut myöhemmin mahdollisuus tutustua lippuihin, joten äänestyslippuihin tutustumista koskevan viranomaismenettelyn selvittäminen ei ole tarpeen.

Oikeus palauttaa nyt asian Sodankylän keskusvaalilautakunnalle vaalituloksen oikaisemista ja uuden vaalituloksen vahvistamista varten. Suomen Kuvalehti ei tavoittanut Sodankylän keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaa.

Hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

“Päätös tuli tietoomme vasta eilen. Ei olla vielä keskusteltu, valitetaanko asiasta”, kertoo Sodankylän kunnanjohtaja Viljo Pesonen.

 

Juttu julkaistu klo 13.43. Juttua täydennetty klo 13.53 kunnanjohtajan kommentilla.