Luvan kanssa kaupoilla

Venäläisten kiinteistöhankintoja on valvottu Suomessa jo vuoden ajan. SK kävi läpi kaikki vuonna 2020 tehdyt kaupat.

kiinteistökaupat
Teksti
Outi Salovaara

Veroparatiisiyhtiöiden omistama rantakiinteistö, hotelli, teollisuustontti sekä runsaasti omakotitaloja, kesäasuntoja ja mummonmökkejä.

Venäläisten Suomessa tekemien kiinteistökauppojen kirjo on pysynyt laajana myös vuonna 2020, jolloin EU:n ja Eta-alueen ulkopuolisten ostajien kaupat määrättiin luvanvaraisiksi.

Lainmuutoksen taustalla oli turvallisuuspoliittisen tilanteen kiristyminen muun muassa Krimin valtauksen jälkeen. Lailla haluttiin antaa valtiolle puuttua sellaiseen kiinteistöhankintaan, joka voisi vaarantaa kansallisen turvallisuuden. Huolenaiheena olivat erityisesti venäläisten ostajien kaupat.

Vuoden 2020 aikana lupia myönnettiin yhteensä 421 hakijalle. Yhtään hakemusta ei hylätty. Suomen Kuvalehti kävi läpi puolustusministeriön asiakirjat venäläisten tekemistä kiinteistökaupoista.