Venäläiskoneen tuho: Tulevaisuudessa ”musta lista” turvattomista lentokentistä?

Avoin lista palvelisi myös terroritekojen suunnittelijoita, sanoo Trafin ilmailujohtaja.

lento-onnettomuudet
Teksti
Jyri Raivio

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Siinain tuhoisan lentoturman uskotaan johtuneen koneessa olleesta pommista. Kuinka pommin salakuljettaminen matkustajakoneeseen voi olla mahdollista, Trafin ilmailujohtaja ja Euroopan lentoturvaviraston EASA:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Pekka Henttu?

”Esimerkiksi kenttähenkilökuntaan kohdistuvat tarkastukset ovat saattaneet pettää.”

Valvooko EASA lentokenttien turvatoimia EASA-alueen ulkopuolella?

”Lentokenttien turvatoiminta ei ole EASA:n vastuulla edes EU:ssa, vaan sitä hoitaa EU:n komissio. Kansainvälinen siviili-ilmailuorganisaatio ICAO määrittää maailmanlaajuiset standardit lentokenttien turvatoiminnalle ja valvoo niiden noudattamista.”

Pitäisikö EU:n luoda lentokentistä samanlainen musta lista kuin turvattomiksi katsotuista lentoyhtiöistä?

”Ajatus on mielenkiintoinen. Avoin lista turvatoiminnaltaan kehnoista lentokentistä palvelisi matkustavan yleisön lisäksi kuitenkin myös terroritekojen suunnittelijoita. Ongelma on sekin, että uhkat muuttuvat hyvin nopeasti.”

Kiristetäänkö turvatoimia kriisialueiden ulkopuolella?

”Mahdolliset toimenpiteet perustuvat faktoihin ja riskiarviointeihin. Riskit ovat jossakin määrin alueellisia. On silti myös mahdollista, että jotakin tehdään myös riskialueiden ulkopuolella.”

Aletaanko turvatoimien suhteen olla jo äärirajoilla? Tukahduttavatko lisäkiristykset matkustuksen kokonaan?

”Eivät varmasti tukahduta. Tekniikka on jo tehostanut valtavasti turvatarkastustoimintaa ja sama kehitys varmasti jatkuu. Kaikki toimenpiteet eivät näy matkustajille.”

Terrorismin varmistuminen olisi poliittisesti raskas isku Venäjälle sekä poliittisesti ja taloudellisesti raskas isku Egyptille. Tutkintaa johtaa Egypti ja ryhmässä on mukana myös Venäjän edustus. Voidaanko puolueetonta tutkintaa odottaa?

”Mielestäni Egyptin intressi on jo näkynyt tutkimusjohdon viestinnässä, joka ei ole ollut kovin aktiivista. Lisäksi ryhmän jäsenet ovat tarkoituksellisesti ’vuotaneet’ tietoja ulos.”

”Uskon kuitenkin loppuraportin yleiseen objektiivisuuteen. Jos tämä ei toteudu, ryhmän jäsenet tuovat varmasti julki omat näkemyksensä.”

Lento-onnettomuustutkinta hakee syitä mutta ei syyllisiä. Terrorismi on rikos, johon aina syyllistyy joku. Pitäisikö tutkinta tällaisissa tapauksissa korvata kokonaan poliisin tekemällä rikosepäilyjen esitutkinnalla?

”Periaate on arvokas. Onnettomuustutkinnalla on vankka rooli, koska alussa ei tiedetty, oliko kyseessä onnettomuus vai rikos. Lopputuotteena saadaan suosituksia siitä, miten vastaavan tapahtuman, olkoon se sitten vaikka rikos, todennäköisyyttä voisi pienentää.”

”Rikosprosessin ’pelisäännöt’ ja tavoitteet ovat toiset. Lentoturvallisuustyön näkökulmasta en ole vakuuttunut, että onnettomuustutkinta kannattaisi korvata poliisitutkinnalla.”