Venäjä vaatii Suomelta laivastotukikohtaa, Gotlanti miehitetään - voisiko näin tapahtua?

Kolme synkkää tulevaisuudenkuvaa Itämeren alueelta. Miten Suomen johto reagoisi?

Itämeri
Teksti
Michael Moberg James Mashiri Charly Salonius-Pasternak

Varautuminen pahimpaan on elintärkeää jokaiselle itsenäiselle kansakunnalle. Siinä voidaan käyttää apuna skenaarioita, mahdollisia tulevaisuuden tapahtumaketjuja.

Seuraavilla sivuilla kuvatut tapahtumat eivät ole totta eivätkä myöskään ennusteita siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ne ovat rakennettuja tapahtumasarjoja, joita voidaan käyttää suunnittelun ja ajattelun välineenä.

Valitsemamme skenaariot sijoittuvat Itämeren–Suomenlahden alueelle. Keskeisiä tekijöitä niissä ovat muiden Itämeren maiden ja Naton toimintavalmius sekä Venäjän sotilaalliset kyvyt ja sen tahto käyttää asevoimaa. Venäjän toimintaan on valittu hybridisodan ja informaatiopsykologisen sodankäynnin aineksia.

Näissä skenaarioissa tilanne kehittyy nopeasti. Niissä on kuvattu muiden valtioiden ja liittouman päätöksiä ja mahdollista toimintaa tällaisessa kehityksessä.

Suomen osalta skenaarioiden merkitys, toimenpiteet ja johtopäätökset on jätetty avoimiksi. Tarkoituksena on haastaa lukijat kehittämään tilannetta eteenpäin.