Vasemmistoliiton puoluekokous: Ei enää miehiä ja naisia

Puoluekokouksen aloitteissa vaadittiin myös Venäjä-työryhmän perustamista ja feministeiksi julistautumista.

Vasemmistoliiton puoluekokouksessa tehtiin 80 aloitetta. Puolueen uudeksi nimeksi ehdotettiin Työväenpuoletta (TP) ja Vihreä Vasemmisto – Viva rp. Puoluehallitus ei kannattanut näitä aloitteita.

Sen sijaan puoluehallituken kannatuksen sai aloite, jossa käsiteltiin sukupuolen ilmaisua puolueen tarkoituspykälässä.

Virkkeeessä “puolue on avoin kaikille vapaata, demokraattista, suvaitsevaa ja väkivallatonta yhteiskuntaa kannattaville naisille ja miehille, jotka hyväksyvät puolueen säännöt” korvataan jatkossa sanat ”naisille ja miehille” ilmauksella “henkilöille, sukupuoleen katsomatta”.

Puoluehallituksen mukaan jaottelu miehiin ja naisiin kategorisoi sukupuolet kahtiajakoon tavalla, joka ei vastaa nykypäivää.

Vasemmistonaiset esittivät aloitteessaan, että  Vasemmistoliitto määrittelee itsensä feministiseksi puolueeksi. Näin Vasemmistoliiton varmistaisi omalla toiminnallaan että tarvetta uudelle feministiselle puolueelle Suomessa ole. Tällaista feminististä puoluetta ollaan paraikaa Suomeen jo kokoamassa.

Kajaanin Vasemmisto ehdotti, että Vasemmistoliitolle perustetaan Venäjä-työryhmä.

Se korosti, että  Venäjä on suurvalta ja Suomen naapurimaa, johon on ylläpidettävä hyvät ja aktiiviset suhteet kulloisestakin poliittisesta tilanteesta riippumatta ja kritisoi, että puolueelta puuttuvat täysin puoluetason yhteydet Venäjälle eikä sillä ole minkäänlaista ”Venäjä-politiikkaa”.