Varjeltu alkoholi: Miksi viinan juomista on lähes mahdoton rajoittaa?

SK:n arkistoista: Suomen Kuvalehti selvitti yhteiskunnan ja alkoholin suhdetta 2012, kun keskustelu mielikuvamainonnasta kävi vilkkaana.

alkoholi
Teksti
Marjaana Roponen

Kuolinsyy- ja sairastavuusraporttien sekä eläinkokeiden tulos oli selvä: kemikaali kuuluu pahimpaan myrkkyluokkaan, koska se aiheuttaa pysyviä sikiövaurioita. Sen käyttö tulisi kieltää välittömästi koko EU:n alueella.

Tulos saatiin, kun Suomi arvioi EU-komissiolle erään vaarallisen kemikaalin ominaisuuksia. Kemikaalin nimi oli etyylialkoholi, tuttavallisemmin alkoholi. Tulosten tultua julki komission työryhmän väki hiljeni ja ryhmän puheenjohtaja totesi, että eiköhän unohdeta tämä arviointi.

Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa tupakan käytön loppuminen on kirjattu lain päämääräksi. Vuoden 2012 alusta voimaan tuli tupakkatuotteiden esilläpitokielto, joka estää tupakan mainonnan käytännössä kokonaan. Rajoituksia mainonnalle asetettiin jo 1970-luvulla. Vuonna 2007 ravintoloista tuli savuttomia, ja nyt jopa sähkötupakan käyttö on kielletty monissa paikoissa.

Tupakkapolitiikan tavoitteena on vähentää tupakoitsijoiden määrää ja hankaloittaa tupakan ostoa. Silti tupakan aiheut­tamiin sairauksiin kuolee vuosittain arviolta 5 000–6 000 suomalaista. Joka kolmas suomalaisen syöpäsairaus aiheutuu tupakasta. Alkoholi taas on suomalaisten työikäisten miesten yleisin ja naisten toiseksi yleisin kuolinsyy. Alkoholin aiheuttamat ongelmat ovat paljon laajemmat kuin tupakan, mutta tupakka on yhä suomalaisten terveys­ongelmien ykkössyntipukki. Rajuihin rajoituksiin esimerkiksi tupakan myynnissä suhtaudutaan yleensä positiivisesti, kun taas pienetkin rajoitukset alkoholin käytössä saavat aikaan valtavan vastustuksen.

Alkoholin käytön seurauksena on Suomessa arvioitu kuolevan noin 4 500 henkeä vuosittain.