Millä keinoin työllisiä?

Valtiovarainministeriö lopettaisi varhennetun osittaisen vanhuuseläkkeen, vaikka verotuksen tarkistus voisi olla parempi keino.

suoraan sanoen
Teksti
Heikki Vento

Varhennettu osittainen vanhuuseläke tarjoaa 61 vuotta täyttäneille mahdollisuuden nostaa osittaista eläkettä ja jatkaa työelämässä. Onko uudistus lisännyt työllisten määrää, Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto?

”Haastatteluiden ja rekisterien perusteella iso osa varhennetun vanhuuseläkkeen saajista jatkaa työssäkäyntiä. Uudistus on sen verran tuore, että kokonaisvaikutusta työllisyyteen on vielä vaikea sanoa.”

 

Onko uudistuksen romuttamiselle vaihtoehtoa?