Vartijat vanhusten hoitajina

Kun palvelutuotantoa ketjutetaan, kotihoidon työntekijöiden kirjavat ammatilliset taustat eivät tule välttämättä lainkaan esiin.

Kotimaa
Teksti
Tuula Malin

Tilanne vanhusten kotihoidossa on villi. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten rinnalla ikäihmisten kodeissa työskentelee vartijoita, järjestyksenvalvojia, palomiehiä ja taksinkuljettajia.

Kodeissa työskentelevien henkilöiden kirjavat taustat eivät tule välttämättä lainkaan päivänvaloon palvelutuotannon ketjutusten vuoksi.

Kunnat tekevät palvelusopimuksia sote-alan toimijoiden kanssa, minkä jälkeen pätevät sopimuskumppanit ostavat tuotantoa alihankintasopimuksin terveydenhuollon ulkopuolelta. Joukossa on vartiointi- ja taksialan yrityksiä. Myös palo- ja pelastustoimen henkilöstöä työskentelee kotihoidossa turva-auttajan tittelillä. Osa kunnista on tehnyt myös suorahankintaa edellä mainituilta toimialoilta.

”Turvallisuusalan koulutus ei anna osaamista, oikeutta ja valmiuksia toimia sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä. Hoito- tai hoivatyössä ei voi työskennellä ilman alan koulutusta”, sanoo ylitarkastaja Elina Uusitalo sosiaali- ja terveydenhuoltoa valvovasta Valvirasta.