Vanhemmat valittavat koulutien vaarallisuudesta yhä useammin

Laissa ei ole määritelty, miten tien vaarallisuus arvioidaan.

Valitukset koulukuljetuksista ovat lisääntyneet tällä vuosikymmenellä. Vuosina 2010–2014 hallinto-oikeuksiin tuli keskimäärin 245 valitusta vuodessa, kun viisivuotiskaudella 2005–2009 niitä oli keskimäärin 228 vuodessa.

Yhä useampi valitus koskee lapsen koulureitin vaarallisuutta. Vanhempia huolestuttavat esimerkiksi vilkas liikenne tai tieltä puuttuva valaistus.

Perusopetuslain mukaan kunnan on järjestettävä maksuton kuljetus, jos koulumatka ylittää viisi kilometriä tai on ”oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioiden” liian vaikea, rasittava ja vaarallinen. Laissa ei ole määritelty, miten tien vaarallisuus arvioidaan.

”Kyseessä on kasvava ongelma, sillä absoluuttista totuutta tien vaarallisuudesta ei ole”, Suomen Kuntaliiton kehittämispäällikkö Juha Karvonen sanoo.