Valvira saalistaa alkoholin maahantuojaa – yhtiöllä ja työntekijöillä tuomioita

Alko
Teksti
Pekka Anttila

Valvira peruuttaa myyntiluvat alkoholia maahantuovalta yritykseltä, jonka työntekijöillä on takanaan rikostuomioita. Yritys on kuitenkin ehtinyt siirtää liiketoimintansa toisen yhtiön nimiin. Nyt Valvira on aloittanut myös tämän yhtiön tutkinnan.

Valviran päätösten taustalla on Helsingin hovioikeuden viime vuonna langettamat tuomiot alkoholin maahantuontiyhtiö Fondbergille. Oikeus tuomitsi yrityksen työntekijöitä ehdolliseen vankeuteen ja sakkoihin. Lisäksi Fondbergille määrättiin yhteisösakkoja.

Tapahtumien taustalla on yrityssalaisuuden rikkominen, joka koski yhteensä neljää henkilöä. He siirtyivät Fondbergille Alkosta sekä viinejä maahantuovasta Norexista vuonna 2005. Samalla henkilöt veivät mukanaan entisiltä työnantajiltaan yrityssalaisuuksiksi katsottuja, Alkoa koskevia tietoja.

Esimerkiksi Fondbergiin siirtynyt Alkon entinen päällikkötason työntekijä vei mukanaan eri maahantuojien myyntiä ja markkinaosuuksia koskevia tietoja. Tilastotiedot ovat luottamuksellisia, sillä maahantuojat saavat tietoonsa vain omien tuotteidensa myynnit.

Fondbergille päätyi tietoja usean vuoden ajalta. Niiden perusteella oli mahdollista nähdä esimerkiksi viinien menekkiä koskevat trendit. Kyseessä oli merkittävä kilpailuetu, sillä näin Fondberg pystyi muun muassa poimimaan tuotesalkkuunsa sellaisia viinejä, joiden se tiesi menevän Alkossa kaupaksi.

Tapauksesta tekee erikoisen muun muassa se, että valtionyhtiö Alko osti vuosien ajan alkoholia Fondbergilta ja kävi samaan aikaan oikeutta käräjillä muutamaa yhtiön työntekijää vastaan. Lisäksi Alkon ja Fondbergin välinen kaupankäynti on jatkunut katkeamatta.

Yhtiöiden välit ovat läheiset. Alko on Fondbergin suurin yksittäinen asiakas. Fondberg puolestaan on yksi merkittävimmistä viinien maahantuojista, jonka tuotteita Alko myy hyllyillään.

Poikkeuksellinen tapaus

Hovioikeuden tuomioiden jälkeen lupa- ja valvontavirasto Valvira otti jutun oma-aloitteisesti tutkittavakseen. Tapaus oli poikkeuksellinen. Tukkumyyntiluvan haltijaan kohdistuvat rikosoikeudelliset tuomiot ovat hyvin harvinaisia.

Syyskuun lopussa tekemällään päätöksellä Valvira päättikin peruuttaa Fondbergin tukkumyyntiluvan kolmeksi kuukaudeksi ensi vuoden alusta lähtien. Päätös perustui luottamuspulaan. Valviralla on lain mukaan velvollisuus valvoa, että tukkumyyntiluvan haltija ei ole menettänyt toimintaan vaadittavaa luotettavuutta.

Valviran on esimerkiksi jätettävä lupa myöntämättä, jos hakija on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä jostain sellaisesta teosta, jonka vuoksi sillä ei ole alkoholilain tarkoittamaa luotettavuutta.

Fondberg ei käyttänyt mahdollisuuttaan valittaa Valviran päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.

Sen sijaan se ehti siirtää liiketoimintonsa ja Alkossa myynnissä olleet tuotteensa toisen yhtiön, Modern Fluidsin nimiin. Nyt Valvira on tämän suomalaisen yhtiön kimpussa.

Valviran mukaan Modern Fluids ja Fondberg ovat samaa yrityskokonaisuutta. Molempien yhtiöiden taustalla on samoja omistajia ja vastuuhenkilöitä. Konsernin pääomistajia ovat ruotsalaiset Ove ja Björn Fondberg.

Tämän vuoksi virasto haluaakin nyt tutkia ja arvioida myös Modern Fluidsin toimintaa. Yhtiölle lokakuussa lähettämässään kirjeessä Valvira katsoo, että Fondbergia koskevan päätöksen johdosta myös Modern Fluidsin luotettavuutta on nyt arvioitava lain perusteella. Yhtiölle on annettu aikaa 22. marraskuuta asti antaa selityksensä asiassa.

Fondbergin ruotsalainen emoyhtiö on saanut toiminnastaan tuomion myös Tukholman hallinto-oikeudessa. Kyseessä oli jälkiverotusta koskeva päätös. Muun muassa ruotsalainen talouslehti Dagens Industri on kirjoittanut kriittiseen sävyyn yhtiön toiminnasta.

”Päämiehemme ja asiakkaamme ovat olleet tietoisia”

Fondberg Oy:n toimitusjohtaja Katja Angervo vahvistaa, että Fondbergin liiketoiminnot on siirretty sisaryhtiö Modern Fluidsiin jo viime vuoden puolella. Tällä tilikaudella Fondbergilla ei ole ollut lainkaan liikevaihtoa.

”Ryhdyimme konsernissa toimenpiteisiin, että tilanteesta ei tule taloudellista haittaa kenellekään. Päämiehemme ja asiakkaamme ovat olleet tietoisia asiasta jo pidempään. Tässä ei itse asiassa tule olemaan muuta vaikutusta kuin negatiivinen media-arvo, joka tässä syntyy”, Angervo sanoo.

Millä tavalla Modern Fluidsissa on varauduttu tilanteeseen, että myös se menettää tukkumyyntiluvat?

”Tässä ollaan prosessissa vielä kesken. Emme reagoi tähän niin kauan kuin prosessi on kesken. Annamme Valviralle päivämäärään mennessä vastauksen niin kuin he ovat pyytäneet.”

Aiotteko siirtää tukkumyyntiluvat edelleen eteenpäin Modern Fluidsista johonkin muuhun yhtiöön?

”Sitä en tällä hetkellä kommentoi. Emme ole ryhtyneet toimenpiteisiin.”

Omilla verkkosivuillaan Fondberg Oy kertoo olevansa ”suunnannäyttäjä ja edelläkävijä”. Onko tällä prosessilla ollut vaikutuksia maineellenne?

”Toistaiseksi ei. Kaikki meidän päämiehemme ovat pysyneet mukanamme. Asiakkaat tuntuvat arvostavan palvelua, mitä ovat meiltä saaneet.”