Ohjeita ei noudatettu

Valvira päätti sulkea Esperi Caren hoivakodin. Jos epäily haamuhoitajista osoittautuisi todeksi, kyseessä voisi olla rikos.

suoraan sanoen
Teksti
Liisa Kauppinen

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Esperi Caren hoivakotien ongelmat ovat olleet julkisuudessa jo yli kaksi vuotta sitten. Mitä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on tänä aikana tehnyt, ylijohtaja Markus Henriksson?

”Tässä ovat toimineet ennen kaikkea aluehallintovirastot (avi), toki tiedottaen Valviraa ja yhteistoiminnassa kanssamme. Avit ovat tehneet hyvin paljon selvityksiä, tarkastuskäyntejä, pyytäneet lisäselvityksiä organisaatiolta ja antaneet hallinnollista ohjausta kuten huomautuksia, että toimintaa pitää parantaa. Tältä organisaatiolta (Esperiltä) on saatu sellaista selvitystietoa, että he olisivatkin parantamassa sitä.”

”Tämähän on aina ensi linjamme. Toimivaltamme nojaa periaatteeseen siitä, että toiminnanharjoittaja noudattaa ohjaustamme. Ohjaus yleensä riittääkin: organisaatio laittaa asiansa kuntoon, kun me sanomme, että on laitettava.”

”Nyt saimme kuitenkin sellaisia havaintoja, että korjaustoimet eivät olleet riittäviä, tai että samoja ongelmia on pulpahdellut esiin muista toimintayksiköistä. Silloin Valvira katsoi, että Esperin toiminta kokonaisuudessaan otetaan samaan aikaan myös Valviran selvitettäväksi ja tarkastuksia tehdään lisää. Toimettomia tässä ei olla oltu, se on ihan selvä.”

”Ainakin Ulrika-kodin suhteen voidaan nyt todeta, etteivät yleensä tehokkaat toimenpiteemme olleetkaan riittäviä. Tämä toimintayksikkö on monesti selvityksissään kiistänyt epäkohtailmoitukset ja pyrkinyt osoittamaan, että ne eivät pidä paikkansa. Tai jos pitävät paikkansa, että korjaustoimiin on siellä ryhdytty – mikä jatkoseurantamme perusteella ei riittävässä määrin vastannutkaan todellisuutta.”

Eli onko Esperi Care siis valehdellut näissä vastauksissaan?

”Tämä selvitys on käynnissä satasella. Nyt me selvitämme näiden kaikkien eri tietolähteiden perusteella, ovatko annetut tiedot oikeita vai eivätkö ne ole. Tilanteet ovat myös voineet vaihdella yksiköissä nopeasti. Mutta en voi tänään tässä ja nyt sanoa, että olisi valehdellut, koska selvitys on kesken.”

Mitä nämä annetut tiedot tarkalleen ottaen koskevat?

”Yksi keskeinen tematiikka – mutta ei ainoa – on ollut henkilöstömitoituksen arviointi. Tehtävästään eronnut toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni on julkisuudessakin todennut, että hänen mielestään tässä olisi näkemysero siitä, miten tämä henkilöstömitoitus lasketaan. Meidän näkökulmastamme siinä ei ole näkemyseroa, vaan laki ja ohjeet siitä linjaavat.”

”Tähän liittyen on epäilty, että työvuorolistoille läsnäoleviksi työntekijöiksi olisi merkitty henkilöitä, jotka eivät siellä paikalla olekaan. Tämähän on erittäin vakava asia. Jos epäily osoittautuisi paikkansapitäväksi, kyseessä voisi olla myös rikos.”

”Tällaisessa asiassa tulee tietysti pohdittavaksi, onko Valviran tai avin syytä tehdä poliisille tutkintapyyntö vai ei.”