Ohjeita ei noudatettu

Valvira päätti sulkea Esperi Caren hoivakodin. Jos epäily haamuhoitajista osoittautuisi todeksi, kyseessä voisi olla rikos.

suoraan sanoen
Teksti
Liisa Kauppinen

Esperi Caren hoivakotien ongelmat ovat olleet julkisuudessa jo yli kaksi vuotta sitten. Mitä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on tänä aikana tehnyt, ylijohtaja Markus Henriksson?

”Tässä ovat toimineet ennen kaikkea aluehallintovirastot (avi), toki tiedottaen Valviraa ja yhteistoiminnassa kanssamme. Avit ovat tehneet hyvin paljon selvityksiä, tarkastuskäyntejä, pyytäneet lisäselvityksiä organisaatiolta ja antaneet hallinnollista ohjausta kuten huomautuksia, että toimintaa pitää parantaa. Tältä organisaatiolta (Esperiltä) on saatu sellaista selvitystietoa, että he olisivatkin parantamassa sitä.”

”Tämähän on aina ensi linjamme. Toimivaltamme nojaa periaatteeseen siitä, että toiminnanharjoittaja noudattaa ohjaustamme. Ohjaus yleensä riittääkin: organisaatio laittaa asiansa kuntoon, kun me sanomme, että on laitettava.”

”Nyt saimme kuitenkin sellaisia havaintoja, että korjaustoimet eivät olleet riittäviä, tai että samoja ongelmia on pulpahdellut esiin muista toimintayksiköistä. Silloin Valvira katsoi, että Esperin toiminta kokonaisuudessaan otetaan samaan aikaan myös Valviran selvitettäväksi ja tarkastuksia tehdään lisää. Toimettomia tässä ei olla oltu, se on ihan selvä.”