Valtion pitäisi maksaa Muhoksen metsäpaloalueen suojelusta, sanoo metsäntutkija – ministeriön rahalinja oudoksuttaa

Ministeriön toiminta on ristiriidassa lajikadon pysäyttämisen kanssa. Eihän maanomistajan kannata metsiään ilmaiseksi antaa suojeluun, sanoo metsäntutkija Ilkka Vanha-Majamaa.

lajikato
Teksti
Pauliina Penttilä

Valtion pitäisi pyrkiä suojelemaan Muhoksen metsäpaloalue edes osittain, sanoo metsäntutkija Ilkka Vanha-Majamaa. Muhoksella Oulun kaakkoispuolella syttyi maanantaina 2. heinäkuuta 2020 Suomen oloissa poikkeuksellisen laaja metsäpalo. Metsää paloi 256 hehtaarin alueella.

”Valtiolle olisi kustannustehokasta suojella palaneita alueita sen sijaan että metsiä kalliilla rahalla ennallistamispoltetaan.”

Ennallistamispoltoilla palautetaan talousmetsää luonnontilaan ja huolehditaan eläin- ja kasvilajeista, jotka ovat riippuvaisia metsäpaloista. Paloalueita on Suomessa vähän, ja niiden suojeleminen olisi tärkeää luonnon monimuotoisuuden kannalta. Paloalueiden puute vaikuttaa joka kymmenenteen uhanalaiseen metsälajiin.

Metsäntutkijoita ihmetyttää ympäristöministeriön näkemys, jonka mukaan suojelusta ei voisi maksaa metsänomistajille enempää kuin palaneen puun hinnan. Palaneet puut kelpaavat yleensä vain energiantuotannossa poltettaviksi.

Ministeriössä luonnonsuojelun korvausasioista vastaava ylitarkastaja Esa Pynnönen totesi Suomen Kuvalehdessä kesäkuussa, että valtio voi maksaa vain palaneen metsän käyvän arvon. Suurempi korvaus luonnonarvosta katsottaisiin julkiseksi elinkeinotueksi, joka sotkisi vakuutusyhtiöiden ja energiapuuta ostavien yritysten markkinoita, ja Pynnösen mukaan sen kieltävät EU-säännöt.