Apu vaelluskaloille jäi puolitiehen

Vesilain uudistus ei valmistu ennen vaaleja. Työ jää seuraavan hallituksen tehtäväksi.

vesiensuojelu
Teksti
Mikko Niemelä

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus ei saa toteutettua vesilain muutostyötä, jota on puuhasteltu useita vuosia Juha Sipilän (kesk) hallituskaudelta lähtien.

Uusi vesilaki pakottaisi rakentamaan kalateitä niin kutsuttuihin nollavelvoitteisiin voimalaitoksiin.

Käytännössä kyse on vanhoista vesivoimalaitoksista, joita rakennettiin 1900-luvun alkupuoliskolla osittain myös yksityisellä rahalla. Nykylainsäädännön mukaan niillä ei ole mitään kalatalousvelvoitteita tai -maksuja.

Oikeusministeriön selvityksen perusteella tällaisia vesivoimalaitoksia on Suomessa yhteensä ainakin 141 kappaletta. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ne ovat teholtaan pieniä tai keskikokoisia, alle viiden megawatin voimaloita.