Uusi suomalaistutkimus todisti e-reseptien riskit – helppous lisäsi bentsojen kulutusta ja itsemurhayrityksiä

Lääkkeiden määräämisessä on ongelmia, mutta digitalisaation hidastaminen ei ole ratkaisu, sanoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Helposti uusittavat sähköiset reseptit lisäävät lääkehaittoja, toteaa huhtikuussa julkaistu suomalaistutkimus.

Sähköisten reseptien käyttö li­säsi huomattavasti bentso­diat­se­piinien kulutusta alle 40-vuotiailla potilailla, kun kunnat ottivat reseptijärjestelmän vähitellen käyttöön Suomessa vuosina 2010-2014.

Bentsodiatsepiinit ovat keskushermostoa lamaavia lääkeaineita, jotka aiheuttavat voimakasta riippuvuutta. Niitä määrätään esimerkiksi ahdistukseen.

Useamman yliopiston ja VATT:n yhteistutkimus havaitsi, että vaik­ka bentso­diat­se­pii­ni­re­sep­tejä uu­sittiin enemmän, ei nuorempien potilaiden terveydentila parantunut.

Päinvastoin. Lääk­keiden väärin­käyttöön ja itse­mur­hay­ri­tyksiin liit­tyvän eri­kois­sai­raan­hoidon määrä kasvoi lä­hes 20 pro­senttia.