Ulkomailla opiskeleva jää helposti ulos valtionhallinnon harjoittelusta – yliopiston tukieurot puuttuvat

Harjoittelutuki eriarvoistaa opiskelijoiden mukaan myös kotimaassa: osa korkeakouluista ei jaa tukea lainkaan, osa jopa samalle opiskelijalle useaan kertaan.

korkeakoulut
Teksti
Hannu Kaskinen

Ulkomaisissa korkeakouluissa opiskelevat suomalaisnuoret ovat harvinaisuuksia valtionhallinnon harjoittelussa. Monet virastot ja ministeriöt edellyttävät, että harjoittelija tuo mukanaan yliopistonsa harjoittelutuen, ja tämä karsii ulkomailla opiskelevien mahdollisuuksia päästä harjoittelupaikkoihin.

Harjoittelutuki avaa oven monille valtion virastojen ja ministeriöiden harjoittelijoille. Koottua tietoa harjoittelutuen käytöstä ei ministeriöistä löydy, mutta esimerkiksi Helsingin yliopisto voi myöntää opiskelijoilleen tukea 1 800 euroa valtionhallinnon harjoittelulta.

Kesällä 2019 valtiovarainministeriön (VM) selvitykseen haastatellut valtionhallinnon harjoittelijat näkivät, että harjoittelutuki eriarvoistaa vahvasti myös kotimaassa opiskelevia. Osa korkeakouluista ei jaa tukea kenellekään, osa jakaa sitä samalle opiskelijalle monia kertoja.

VM:n selvityksen mukaan joka viidennen harjoittelijan palkka ylitti 1 800 euroa kuussa, viisi prosenttia ei saanut palkkaa lainkaan.

Ulkomaiset oppilaitokset eivät tiettävästi tue harjoittelua Suomen valtionhallinnossa.