KATASTROFI LAUTASELLA

maatalous

Typpilannoitteilla tuotetaan miljardien ihmisten ruoka. Nyt leipä on loppumassa maailman köyhiltä.

Teksti
Petri Pöntinen
Kuvat
Hannu Kyyriäinen

Vuonna 1798 englantilainen Thomas Malthus ennusti teoksessaan An Essay on the Principle of Population, että ihmiskunta lisääntyy nopeammin kuin ruoantuotanto. Lopulta nälänhätä ja taudit pysäyttävät väestönkasvun. Väestötieteilijä oli väärässä. 

Malthusin ajoista maapallon väkiluku on kasvanut miljardista 7,9 miljardiin.

Tärkeimmistä ravinteista typpi vaikuttaa eniten sadon määrään. Maaperän bakteerit kierrättävät typpeä luontaisesti, sitä on sitoutunut eloperäisiin maalajeihin kuten turpeeseen ja multaan. Kotieläinten lannasta peltoihin palautuu typpeä, mutta sekään ei turvaa ravintoa kasvavalle väestölle.