Sata päivää pois

Ansiosidonnaisen leikkaamisen säästövaikutukset ovat vielä mysteeri.

talous
Teksti
Mikko Niemelä

Juha Sipilän hallituskauden yksi keskeisimmistä työttömyysturvaan liittyvistä muutoksista oli leikata ansiosidonnaista päivärahaa sadalla maksupäivällä.

Perustelut heikennykselle olivat yksinkertaiset. Uudistus kannustaisi työn nopeaan vastaanottamiseen, ja ansioturvamenoissa säästettäisiin vuositasolla 200 miljoonaa euroa.

Uusi työttömyysturvalaki tuli voimaan vuoden 2017 alussa. Lain mukaan ansiosidonnaisen kesto lyhenee 500 päivästä 400 päivään ja alle kolmen vuoden työhistorialla 300 päivään. Vähintään 58-vuotiailla työttömillä ansiosidonnaisen kesto säilyi entisellään.

Ansiosidonnaisen keston lyhentämisen taloudelliset vaikutukset ovat näkyneet tilastoissa heinäkuusta 2018 alkaen.