Työryhmä: Taloyhtiö voi kieltää kotona tupakoinnin, ikärajaksi 20 vuotta ja 42 muuta rajoitusta

Eri merkkien savukerasiat halutaan määrätä ulkonäoltään yhdenmukaisiksi.

tupakka
Teksti
Juha Salonen

Tupakka- ja nikotiinipoliittinen työryhmä esittää kymmeniä raskaan sarjan toimenpiteitä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön rajaamiseksi ja lopettamiseksi.

Keinovalikoimaan kuuluvat hinnankorotukset, verotuksen kiristäminen sekä lisärajoitukset nikotiinituotteiden markkinointiin ja mainontaan.

Työryhmä esittää myös savuttomien julkisten alueiden huomattavaa lisäämistä, ikärajan nostamista 20 vuoteen, kaikkien tupakkatuotepakkausten yhdenmukaistamista sekä tupakkarikkeistä seuraavan sanktioinnin yksinkertaistamista.

Toimenpideohjelmassa on kaikkiaan 44 tupakkatuotteiden rajoittamista koskevaa toimenpide-ehdotusta.

Työryhmä luovutti tupakkapaperin perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle perjantaina eduskunnassa.

Toimenpide-ehdotuksilla pyritään vauhdittamaan tupakkalakiin kirjattua tavoitetta, jonka mukaan vuonna 2030 tupakka- ja nikotiinituotteita käyttäisi päivittäin viisi prosenttia väestöstä.

Tupakointi on väestön suurin yksittäinen terveysriski ja ennenaikaisten kuolemien aiheuttaja, työryhmä toteaa. Vuonna 2012 tupakointi aiheutti 1,5 miljardin euron kustannukset. Tupakkavero tuotti samana vuonna yhteiskunnalle 752 miljoonaa euroa.

Työryhmä ehdottaa tupakkatuotteille kohdennettujen verojen tasaista kiristämistä myös seuraavalla hallituskaudella.

Työryhmän näkemyksen mukaan veropolitiikan erityisenä tavoitteena on ehkäistä tupakoinnin aloittamista ja tukea tulevien sukupolvien tupakoimattomuutta.

Sipilän hallituksen tupakkaveropolitiikkaa työryhmä pitää onnistuneena.

Kuluvan hallituskauden aikana veroja on korotettu noin puolen vuoden välein. Keskihintaisen tupakka-askin hinta nousee hallituskauden aikana noin 2,50 eurolla eli 45 prosentilla. Hallituskauden lopulla savukerasiamaksaa keskimäärin 8,20 euroa.

Ehdotuksen mukaan taloyhtiö voisi kieltää tupakoinnin yksityisasunnoissa ja parvekkeilla enemmistöpäätöksellä.

Toimenpideohjelma rajaisi merkittävästi tupakkatuotteiden käyttöä julkisilla alueilla.

Tällä hetkellä tupakointikiellot koskevat pääosin julkisia sisätiloja sekä päiväkotien ja koulujen lähiympäristössä järjestettyjä tietyn tyyppisiä julkisia tilaisuuksia.

Työryhmä ulottaisi tupakointikiellon piiriin esimerkiksi joukkoliikennepysäkit, joissa ihmiset altistuvat tupakansavulle odotellessaan joukkoliikennevälineitä.

Kielto koskisi bussi -ja raitiopysäkkien ohella asemalaitureita ja taksitolppia.

Rajoitukset laajennettaisiin koskemaan myös sellaisia julkisia ulkoalueita, joissa alaikäiset saattavat altistua tupakansavulle. Tällaisia ovat esimerkiksi lasten leikkipuistot ja suositut uimarannat.

Jotkut kunnat ovat omilla toimillaan jo rajoittaneet tupakointia esimerkiksi toreilla ja uimarannoilla.

Taloyhtiöiden valtuuksia tupakointikieltojen toteuttamiseksi halutaan vahvistaa.

Ehdotuksen mukaan taloyhtiö voisi kieltää tupakoinnin yksityisasunnoissa ja parvekkeilla enemmistöpäätöksellä. Nykykäytännön mukaan taloyhtiön enemmistöpäätöksellä ajamasta kiellosta päättää viime kädessä terveysviranomainen.

Käytäntö on koettu hankalaksi ja aikaa vieväksi.

Rajoitusten tueksi työryhmä ehdottaa sanktiojärjestelmän yksinkertaistamista. Tupakkarike voisi tulevaisuudessa johtaa pysäköintivirhemaksua muistuttavaan hallinnolliseen maksuun.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että luvaton savuttelu voisi johtaa paikan päällä annettavaan välittömään sanktiomaksuun.

Esimerkiksi pysäköintivirhemaksun voi nykyisin kirjoittaa joko kunnallinen viranomainen tai yksityisen pysäköinninvalvontayrityksen edustaja.

 

Kaikille tupakka– ja nikotiinituotteille ehdotetaan yhdenmukaisia tuotepakkauksia. Yhdenmukaisen ulkonäön, muodon ja värin ohella pakkausten tuotenimet tulisi ehdotuksen mukaan esittää standardoidulla tekstityypillä.

Yhdenmukaisuuden vaatimus koskisi tupakkatuotteiden ohella kaikkia nikotiinituotteita. Näin halutaan ehkäistä asiakkaiden mahdollinen siirtyminen ulkonäöltään houkuttavampien nikotiinituotteiden pariin.

Yhdenmukaisilla tuotepakkauksilla halutaan korostaa myös terveysvaroitusten merkitystä. Samalla pyritään ehkäisemään mahdollisuus, että pakkauksen muut elementit häivyttäisivät terveysvaroitusten painoarvoa.

Euroopan unionin maista Englannissa, Ranskassa ja Irlannissa tupakkatuotteet myydään jo nyt yhdenmukaisissa tuotepakkauksissa.

Lisäksi asiaa koskeva lainsäädäntö on jo hyväksytty Unkarissa, Sloveniassa ja Norjassa. Australiassa tuotepakkaukset standardoitiin vuodesta 2012 lukien.

Australiassa tehtyjen tutkimusten perusteella yhdenmukaiset pakkaukset ovat selvästi vähentäneet tupakkatuotteiden houkuttavuutta.

On selvää näyttöä siitä, että yhdenmukaiset tuotepakkaukset vahvistavat terveysvaroitusten tehokkuutta. Ne myös rohkaisevat tupakoitsijoita lopettamispäätösten tekemisessä.

Myös erilaisten tunnusomaisten tuoksujen tai makujen lisääminen tupakka- ja nikotiinituotteisiin halutaan estää. Voimassa oleva tupakkalaki kieltää makujen käytön savukkeissa, kääretupakassa tai sähkösavukkeissa käytettävissä nesteissä.

Markkinoille on kuitenkin ilmestynyt tuotteita, joilla valmis tupakkatuote voidaan jälkikäteen maustaa. Tällaisia ovat esimerkiksi tupakkapakkauksiin lisätyt makukortit.

Työryhmän näkemyksen mukaan on johdonmukaista kieltää tunnusomaisia makuja ja tuoksuja sisältävien lopputuotteiden lisäksi myös sellaiset tuotteet, joiden tarkoituksena on maustaa valmis tuote tietyillä mauilla tai tuoksuilla.

Erityisenä tavoitteena on vähentää makutuotteiden houkuttavuutta nuorten keskuudessa.

Seitsemän prosenttia alle 18-vuotiaista tupakoi päivittäin.

Tupakkatuotteiden myynti- ja välityskiellon ikärajaa ehdotetaan nostettavaksi 20 vuoteen.

Työryhmä katsoo, että nykyinen 18 vuoden ikäraja ei ole riittävän tehokas keino ehkäisemään nuorten tupakointia. Ikärajasta huolimatta seitsemän prosenttia alle 18vuotiaista tupakoi edelleen päivittäin.

Tutkimusten mukaan tupakointi aloitetaan yleensä alle 18 vuoden iässä. Ikärajan nosto 20 vuoteen vähentäisi erityisesti tupakoinnin aloittamista alle 18-vuotiaiden joukossa.

Työryhmä puuttuu myös elokuvatupakointiin. Työryhmän esityksen mukaan tupakointi määritettäisiin sellaiseksi ohjelmasisällöksi, joka on haitallinen lapsen kehitykselle. Tämän tulisi näkyä myös ohjelmasisältöjä koskevissa kuvauksissa.

Elokuvien tupakoinnilla on työryhmän mukaan suora yhteys lasten ja nuorten tupakointiin, sillä kyse on mallioppimisesta. Tupakkayhtiöiden kiinnostus tuotesijoiteluun on lisääntynyt samaa tahtia mainoskieltojen ja rajoitusten kanssa.

 

Työryhmä rajoittaisi merkittävästi myös EU:n ulkopuolelta verovapaasti tuotavien tupakkatuotteiden määrää.

Esitys rajaisi tuliaistupakan määrän 200 savukkeesta 40 savukkeeseen, sikarit 50 kappaleesta 10 kappaleeseen ja pikkusikarit 100 kappaleesta 20 pikkusikariin.

Päätös vaikuttaisi myös Ahvenanmaan nykyisiin verotuskäytäntöihin, jotka ovat mahdollistaneet matkustajien verottoman tuontioikeuden Ahvenanmaalta muualle Suomeen. Saari rinnastetaan arvonlisä- ja valmisteveron osalta EU:n ulkopuoliseksi alueeksi.

Nuuskan ja suutupakan työryhmä asettaisi erikoisvartiointiin. Nuuskan, purutupakan ja nenänuuskan matkustajatuontiin esitetään merkittävää rajausta. Ehdotus leikkaisi nykyisen tuhannen gramman vuorokausimäärän sadan gramman vuorokausimääräksi.

Tuontirajoituksia pyritään painottamaan myös lakimuutoksella. Maahantuontirajoitusten tehon työryhmä varmistaisi lisäämällä rikoslakiin salakuljetuksen törkeän tekomuodon ja laittomaan tuontitavaraan ryhtymisen törkeän tekomuodon.

Nuuskan suosio on kasvanut nuorten keskuudessa tasaisesti. Vuosina 2016-2017 nuuskan matkustajatuonti lisääntyi 61 prosentilla.

Tuontimäärät vaihtelivat kymmenestä grammasta useisiin kiloihin. Keskimäärin tuliaisnuuskaa tuotiin 675 gramman edestä.