Tuulivoiman verotukseen halutaan kova kiristys: Teollisuudella paloi käämi – Sipilän hallitus sai kuulla suorat sanat

Verottaja vaatii, että aurinkovoimaakin pitää verottaa yhtä tiukasti kuin tuulivoimaa.

kiinteistövero
Teksti
Mikko Niemelä

Tuulivoimaloiden kiinteistöveroa aiotaan kiristää vuoden 2018 alusta alkaen. Lakiluonnos on saapunut lausunnoilta, ja siihen vastasi 15 eri tahoa.

Lyhykäisyydessään tuulivoimaloiden veroasiassa on kyse siitä, että nyt tuulivoimaloita on verotettu yleisellä kiinteistöverolla ja tähän halutaan muutos.

Uuden lain myötä pienien tuulivoimaloiden tehot laskettaisiin yhteen, jolloin voimalaitosveroraja ylittyisi ja kunta saisi verottaa tuulivoimaloita noin kaksinkertaisesti.

Pienvoimaloita koskevaa säännöstä muutettaisiin siten, että 10 megavolttiampeerin tehoraja laskettaisiin yhteisen liityntäpisteen kautta sähköverkkoon kytkettyjen voimalaitosten yhteenlasketun nimellistehon perusteella”, valtiovarainministeriö muotoilee lakiluonnoksessa.

Tuulivoimakunnat rannikolla ja Lapissa hyötyisivät lakimuutoksesta satojatuhansia euroja. Se voisi johtaa kyseisissä kunnissa kunnallisveroprosentin laskuun tai ainakin veroprosentin nousun hillitsemiseen.