Tutkimus: Suomalaiset eivät toivo julkisen vallan vauhdittavan kaupungistumista

Suomalaisten enemmistö näyttää haluavan pitää koko maan asuttuna. Sen sijaan kansalaisilla on erilaisia näkemyksiä siitä, kumpi on luovempi ympäristö, maaseutu vai kaupunki.

kaupungistuminen
Teksti
Matti Simula

Kaupungistuminen on edennyt Suomessa nopeasti.

Viime vuosikymmenien kiivas urbanisoituminen on synnyttänyt asuinpaikkojen välisiä jännitteitä. Kaupunkien ja maaseudun väliset eturistiriidat ovat nousseet esiin erityisesti viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Kaupunkien ja haja-asutusalueiden keskinäiset intressierot ovat korostuneet pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen ajamia sote- ja maakuntauudistushankkeita koskevan yhteiskunnallisen väittelyn yhteydessä.

Keskustelua on vauhdittanut myös Jan Vapaavuoren (kok) valinta Helsingin pormestariksi viime vuoden keväällä.

Mandaattinsa suurella äänivyöryllä lunastanut Vapaavuori on noussut nopeasti kaupunkien puolestapuhujien ja maakuntahallinnon vastustajien keulakuvaksi.