Matematiikka kahtia

Nykyinen tapa painottaa matematiikkaa korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa ohjaa lukiolaisia liikaa, tutkija sanoo.

suoraan sanoen
Teksti
Tuomo Lappalainen

Monet ovat arvostelleet matematiikan suurta painoa korkeakoulujen todistusvalinnoissa. Onko kritiikissä perää, Sirkku Kupiainen Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskuksesta?

”Matematiikan taidon osoittamista voidaan perustellusti vaatia jatko-opinnoissa. Se kehittää ajattelua tavalla, johon harva muu oppiaine pystyy. Mutta nykymalli ohjaa tarpeettomasti kaikkia panostamaan lukiossa pitkään matematiikkaan, mikä syö opiskeluaikaa yhtä lailla tärkeistä reaaliaineista ja kielistä.”

Kuinka todistusvalintaa pitäisi kehittää?

”Kannatan mallia, jossa kokeet jaetaan kolmeen koriin. Yhdessä olisivat aineet, jotka huomioidaan kaikilta: äidinkieli, englanti ja matematiikka. Toisessa olisivat kaikki muut kielet ja kolmannessa reaaliaineet, ja kaikista koreista voisi saada pisteitä useammasta kokeesta. Näin reaaliaineet eivät söisi kieliä, kielet reaaliaineita eikä matematiikka kumpiakaan.”