Turvapaikanhakijat – ”He tarvitsevat usein myös psykososiaalista tukea”

Jokaisen terveydentila tarkastetaan tartuntautien varalta.

Suomeen on saapunut tänä vuonna yli 10 000 turvapaikanhakijaa. Millä tavalla heidän terveydestään huolehditaan, Maahanmuuttoviraston ylitarkastaja Inkeri Mellanen?

”Turvapaikanhakija kuuluu vastaanottolain piiriin. Aikuisten kiireellinen ja välttämätön terveydenhuolto on yksi siihen kuuluvista palveluista. Lapset ovat oikeutettuja terveydenhuoltoon samoin perustein kuin suomalaiset.”

Mitä palveluihin kuuluu?

”Jokaiselle hakijalle tehdään vastaanottokeskuksessa niin sanottu alkutarkastus, jossa seulotaan terveyteen liittyviä asioita. Siihen kuuluu perusselvitys terveydentilasta sekä jatkotoimenpiteiden arviointi. Jos terveydenhoitaja katsoo, että henkilöllä on välttämätön hoidontarve, hän voi lähettää hakijan lääkärille.”

Mistä lääkäripalvelut hankitaan?