Turvallisuusselvitysten tekeminen Supossa on ruuhkautunut pahasti

Turvallisuusselvitysten tarve on kasvanut viidessä vuodessa lähes kolmanneksen.

Supo
Teksti
Jarmo Raivio

Suojelupoliisin tekemien turvallisuusselvitysten käsittelyajat ovat venyneet pahasti. Tammikuussa 2023 selvityksen tekeminen kesti keskimäärin runsaat kolme viikkoa. Elokuussa 2023 selvittelemiseen kului keskimäärin yli kahdeksan viikkoa.

Kyseessä ei ole kesälomakauden ilmiö, sillä elokuussa 2022 turvallisuusselvityksen tekemiseen kului alle kolme työviikkoa. Käsittelyajat koskevat niin sanottua perusmuotoista turvallisuusselvitystä.

Sen lisäksi Supo tekee nopeampia suppeita selvityksiä ja perusteellisempia laajoja turvallisuusselvityksiä. Laajoja selvityksiä tehdään lähinnä työntekijöille, jotka ovat säännöllisesti tekemisissä salaisten tai erittäin salaisten asiakirjojen kanssa.