Turusta maailmanluokan keskus kiertotalouden konsepteille

PUHEENVUORO: Kiertotalous osaksi energiapoliittista strategiaa, kirjoittaa Jorma Malinen.

energiapolitiikka
Teksti
Jorma Malinen

Kiinan ja Intian sekä Afrikan vahva talouskasvu nostanee tulevina vuosikymmeninä yli miljardi ihmistä kuluttavaan keskiluokkaan. Voimakas väestönkasvu, kaupungistuminen ja kehittyvien maiden keskiluokkaistuminen ovat ongelma raaka-aineiden riittävyyden ja ekologisen kestävyyden näkökulmasta.

Kiertotalouden ratkaisuista toivotaan pelastajaa, joilla voidaan säästää energiaa ja raaka-aineita sekä rasittaa luonnon kestokykyä mahdollisimman vähän. Alasta on kehittymässä digitaaliseen vallankumoukseen verrattava ajattelu- ja tuotantomallien muutos.

Kiertotalouden hyödyt eivät rajoitu ainoastaan kehitysmaihin, vaan Suomessakin olisi saavutettavissa miljardiluokan lisäarvo. Merkittävä osa hiilen ja öljyn tuonnista voitaisiin korvata kotitalousjätteen ja teollisuuden kuona-aineiden tehokkaammalla käytöllä. Samalla päästäisiin eroon kaatopaikoista. Itämeren päästökuormaa vähennettäisiin erottamalla fosfori entistä tehokkaammin jätevesipuhdistusprosessissa.

 

Suomessa kierrätykseen ohjautuu tällä hetkellä vain noin kolmannes yhdyskuntajätteestä. Kansallinen tavoite vuodelle 2016 on 50 % ja EU:n tuleva tavoite vuodelle 2030 on 70 %.