Paisuteltuja päästötoiveita

Väyläviraston arvion mukaan Turun tunnin junan vaikutukset päästöihin ovat ”hyvin pieniä”. Ministeri Timo Harakka pitää arvioita korkeintaan suuntaa-antavina.

Kotimaa
Teksti
Samuel Nyroos

Joulukuun 8. päivänä liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti, että Suomi-radan ja Turun tunnin junan suunnittelusta vastaavien osakeyhtiöiden perustamisasiakirjat on allekirjoitettu.

Miljardeja euroja maksavien raidehankkeiden tavoitteena on lyhentää matka-aikaa Helsingistä Tampereelle ja Turkuun.

Suomi-rata Oy:n tehtävänä on Helsinki–Tampere-välin raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti.

Turun Tunnin Juna Oy:n vastuulla on puolestaan Helsinki–Turku-välin suunnittelu.