Turha kohu: Itä-Suomen yliopiston väitteet D-vitamiinivalmisteiden pitoisuuksista olivat virheellisiä

d-vitamiini
Teksti
Marko Hamilo

Kaksi viikkoa sitten näytti siltä, että D-vitamiinipillereitä valmistavat yhtiöt on yllätetty housut kintuissa. Ylen Akuutti kertoi Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta, jonka mukaan iso osa markkinoilla olevista D-vitamiinivalmisteista ei sisällä niin paljon D-vitamiinia kuin tuoteseloste lupaa.

Biokemisti Tarja Nurmi yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä kertoi ohjelmassa yllättyneensä siitä, että melkein 50 prosenttia tutkituista tuotteista sisälsi selkeästi vähemmän D-vitamiinia kuin pakkausseloste kertoo. Sisällöksi luvattiin jopa 125 mikrogrammaa vitamiinia, mutta tutkimuksessa paljastui, että tuote oli täysin tyhjä.

Viime viikolla kohu kääntyi päälaelleen, kun vitamiinien valmistajat osoittivat luotettavien, riippumattomien laboratorioiden analyysitodistuksilla, että heidän D-vitamiinivalmisteensa ovat vaatimusten mukaisia. Esimerkiksi lääkevalmistaja Orion tutkitutti saman erän kuin Itä-Suomen yliopisto.

Tähtitieteilijät pystyvät päättelemään kaukaisten planeettojen kaasukehän koostumuksen lähettämättä edes luotainta paikan päälle. Miten tabletin vitamiinipitoisuuden mittaaminen voi olla niin vaikeaa?

Orionin asiantuntijoiden mukaan D-vitamiini on poikkeuksellisen hankala analysoitava kahdesta syystä. Ensinnäkin D3-vitamiini eli kolekalsiferoli hajoaa helposti liuoksessa muiksi yhdisteiksi. Toisaalta aineen pitoisuus valmisteissa on pieni.

Luotettavan ja toistettavan pitoisuustuloksen saamisen suurin haaste on näytteen valmistus.

Sekä Itä-Suomen yliopiston että Orionin käyttämissä menetelmissä D3-vitamiini eristetään tableteista uuttamalla. Kyse on kemiallisesta erotusmenetelmästä, joka perustuu yhdisteiden erilaisiin liukoisuusominaisuuksiin.

Aineen pienen pitoisuuden vuoksi menetelmän pitää olla erittäin tehokas. Itä-Suomen yliopisto on käyttänyt itse kehittämäänsä näytteen valmistusmenetelmää, Orionin taas vakiintuneita tutkimusmenetelmiä.

Itä-Suomen yliopiston analyysitulosten mukaan Orionin DeviSol-valmisteen D3-vitamiinipitoisuus vastasi vain 77-prosenttisesti pakkausselostetta. Orion teetti samasta DeviSol-tuotteen valmistuserästä kahdessa ulkopuolisessa tutkimuslaboratoriossa uudet riippumattomat analyysit. Näiden analyysien tulokset osoittivat kyseisen erän D3-vitamiinipitoisuuden vaatimusten mukaiseksi.

Tämä viittaisi siihen, että Itä-Suomen yliopiston käyttämä uuttomenetelmä ei ole kyllin tehokas. Käsitys saa vahvistusta toisestakin laboratoriokokeesta.

Orion nimittäin testautti saman valmiste-erän jäljittelemällä Itä-Suomen yliopiston kuvaamaa analyysimenetelmää. Tulos tällä menetelmällä oli 80 prosenttia, eli lähes sama kuin yliopiston tulos 77 prosenttia.

Noin kymmenen prosentin suuruinen virhe voi syntyä myös d-vitamiinin esiasteesta, pre-kolekalsiferolista. Sitä syntyy kolekalsiferolista näytettä lämmitettäessä. Sekä yliopiston että Orionin käyttämissä menetelmissä näyte lämmitetään osana näytteen valmistusta.

Orionin asiantuntijoiden mukaan heidän käyttämänsä laboratorion tuloksissa kumpikin muoto on otettu huomioon. Yliopiston tuloksissa pre-muotoa ei ole huomioitu lainkaan.

SK pyysi kommentteja myös Itä-Suomen yliopistosta. Tarja Nurmi vastasi, että yliopisto tekee tarkistusmittauksia eikä halua nyt kommentoida. J