Tuntematon huume voi viedä hautaan – Suomeen halutaan laboratorio, joka selvittäisi aineen laadun maksutta

Laboratorion tiellä on iso este. Laki kieltää huumausaineiden hallussapidon myös testaustarkoituksessa.

A-klinikat
Teksti
Aarno Malin

Suomeen halutaan perustaa laboratorio, johon huumeiden käyttäjät voivat toimittaa aineita analysoitavaksi. Tarkoituksena on tuottaa tietoa ja ennaltaehkäistä haittoja, jotka aiheutuvat siitä, kun kadulla liikkuvan huume-erän sisältö onkin jotain ihan muuta kuin käyttäjät luulevat.

Pahimmillaan väärä tieto aineen laadusta tai voimakkuudesta voi johtaa kuolemaan tai vammautumiseen.

Eikä uhka kosketa pelkästään ongelmakäyttäjiä.

Esimerkiksi ekstaasia käyttävät usein niin sanotut viihdekäyttäjät. Monet ekstaasikuolemat johtuvat siitä, että pillerit sisältävät todellisuudessa jotain muuta ainetta. Myös luultua suurempi annos voi olla hengenvaarallinen.

Palvelun tarkoituksena on myös luoda keskusteluyhteys käyttäjiin. Näin haittoja vähentävää työtä voitaisiin tehdä myös nuorten ja vasta käytön alkuvaiheessa olevien ihmisten kanssa.