Joka viides nuori tarvitaan sote-alalle

Hoitolaitoksissa on oltava 0,7 hoitajaa hoidettavaa kohti huhtikuussa 2023. Uusi hoitajamitoitus edellyttää 4 400 uuden hoitajan kouluttamista.

Kotimaa
Teksti
Matti Rämö

Hallitus esitteli 7. helmikuuta eduskunnalle esityksensä uudesta hoitajamitoituksesta. Hallitus nostaa vanhusten hoitajamäärän seitsemään hoitajaan kymmentä hoidettavaa kohden. 0,7:n hoitajan suhdeluvusta tulee lakisääteinen velvoite, joka hoitolaitosten on täytettävä huhtikuussa 2023 päättyvän siirtymäajan jälkeen.

Ennen vanhuspalvelulain muutosta hoitajamäärästä oli vain suositus: 0,5 hoitajaa hoidettavaa kohden. Lainmuutoksen lasketaan edellyttävän 4 400 uuden lähi- ja sairaanhoitajan kouluttamista.

Hallituksen esityksessä kaavaillaan 5 000 uuden lähihoitajan ja 700 uuden sairaanhoitajan kouluttamista. Lisäyksen hinnaksi lasketaan vajaat 163 miljoonaa euroa. Uuden hoitajamitoituksen kustannukset on tarkoitus kattaa valtaosin nykyisen budjetin raameissa, esimerkiksi hyödyntämällä aiempaa tehokkaammin halpoja rinnakkaislääkkeitä, ostopalvelusopimuksia ja digitalisaatiota.

Sitovasta hoitajamitoituksesta kiisteltiin eduskunnassa vuosikausia. Sitä edelsi kevään 2019 kohu vanhustenhuollon räikeistä puutteista.