TTIP: Uusi yritys investointisuojaksi – ”vastustan tätäkin”

EU:n ehdottama malli on edelleen yksisuuntainen, sanoo professori Martti Koskenniemi.

Cecilia Malmström
Teksti
Aurora Rämö

Lyhyessä tiedotteessa, jossa Euroopan komissio kertoo uudesta ehdotuksesta nimeltään investointituomioistuin, mainitaan sana ”läpinäkyvyys” yksitoista kertaa.

Tuomioistuimen on tarkoitus korvata EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimuksen (TTIP) välimiesmenettely, jonka avulla suuryritykset voivat haastaa valtion oikeuteen, jos ne katsovat, että kansalliset säädökset haittaavat niiden liiketoimintaa. Välimiesmenettely on kirjattu 3 200:aan eri kauppasopimukseen, ja Yhdysvallat halusi sen myös TTIP-sopimukseen.

Yksitoista toistoa voi tuntua liioitellulta, mutta komissiolla on kova paine avoimuuteen. Kun eurooppalaisilta kysyttiin kesällä 2014, mitä he ajattelevat välimiesmenettelystä, lähes 150 000 ihmisestä yli 90 prosenttia vastusti sitä.

Systeemiä ei pidetä reiluna – eikä läpinäkyvänä: oikeusriidat ratkoo osapuolten valitsema kolmen juristin tuomaristo, jonka jäsenet voivat toimia myös osapuolten asianajajina. Tuomiot ovat salaisia eikä niistä voi valittaa. Ennakkopäätökset eivät ole sitovia, eli päätöstä ei voi ennustaa.