Trafi julisti rautatiet turvallisimmaksi liikennemuodoksi vaikka radoilla kuoli 45 ihmistä

Vain ilmailu selvisi viime vuoden ilman yhtään uhria.

Teksti
Jyri Raivio

”Rautatieliikenne turvallisin liikennemuoto – tieliikenne peränpitäjä.”

Näin raflaavasti otsikoi liikenteen turvallisuusvirasto Trafi tiedotteen, joka kertoi liikenteen turvallisuus- ja ympäristökatsauksista vuodelta 2015. Viestinnässä oli kuitenkin pari ongelmaa: otsikko ei pidä paikkaansa eikä liikenteen turvallisuus- ja ympäristökatsaus kerro eri liikennemuotojen turvallisuudesta vuonna 2015. Katsauksen numerotiedot ovat peräisin vuodelta 2014.

Eri liikennemuotojen turvallisuuden vertailu on hankala tehtävä, vähän kuin vertaisi omenoita ja appelsiineja. Silti Trafi pyrkii niin tekemään, ainakin tiedotteen otsikon perusteella. Mahdollisimman luotettava vertailu ottaisi huomioon myös eri liikennemuotojen suoritteet, joista Trafin katsauksessa ei puhuta mitään.

Viime vuoden turvallisimman liikennemuodon valinta Trafin katsauksen perusteella on mahdotonta senkin vuoksi, ettei katsauksessa puhuta mitään viime vuoden uhriluvuista. Kaikki luvut ovat vuodelta 2014. Vain tiedote kertoo tuoreempia lukuja ja sekin vain tieliikenteestä.

Ne ovat synkkiä. Teillä kuoli viime vuonna kaikkiaan noin 260 ihmistä eli 30 enemmän kuin 2014.