Toimitusjohtaja Nieminen rakensi oman eropakettinsa - Veikkaus hyötyy

Paavo Arhinmäki
Teksti
Pekka Anttila
Veikkauksen toimitusjohtaja Risto Nieminen lähti yhtiöstä omasta tahdostaan. Kuva Kimmo Mäntylä / Lehtikuva.

Veikkauksen toimitusjohtajan Risto Niemisen lähdön ympärille rakennettiin yksityiskohtainen talouspaketti, joka Suomen Kuvalehden tietojen mukaan perustui toimitusjohtajan itsensä tekemiin laskelmiin.

Perusteellisesti rakennetulla suunnitelmalla Nieminen jousti taloudellisesti huomattavasti. Lähtönsä vuoksi hän myös säästää Veikkauksen kuluja merkittävästi. Veikkaus puolestaan tuli vastaan maksamalla Niemiselle suuren erorahan, joka pehmentää hänen taloudellisia menetyksiään. Vuoden palkkaa vastaava eroraha maksetaan vaikka Nieminen ei saanut potkuja, vaan lähtee omasta halustaan.

Veikkauksen korkeimmassa johdossa toimenpide haluttiin nimetä kompensaation sijaan erorahaksi. Takana on tiettävästi joko Veikkauksen hallituksen puheenjohtajan Suvi-Anne Siimeksen tai kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäen päätös.

Merkittäviä uusia organisatorisia ratkaisuja vielä tämän vuoden aikana tekevän Veikkauksen kannalta Niemisen päätös oli nimenomaan taloudellisesti edullinen. Yhteisissä neuvotteluissa todettiin, että ajankohta hänen lähdölleen on oikea.

Jos Nieminen olisi vielä jäänyt yhtiöön, hänelle olisi kertynyt merkittäviä ylimääräisiä eläke-etuja, jotka nyt loppuvat. Niemisen nykyinen eläkesopimus on Veikkauksen kannalta kallis. Niemiselle luvattua lisäeläkettä ei ryhdytty maksamaan ajoissa ja sen kerryttäminen nyt jälkikäteen on ollut kallista. Kerryttäminen loppuu, kun Nieminen ei enää jatka toimitusjohtajana.

Jäädessään yhtiöön myös hänen korkea palkkansa olisi juossut pidempään. Niemisen palkka oli viime vuonna noin 350.000 euroa.

Niemisen nyt saamasta erorahasta ei synny normaalia eläkekertymää. Lähtönsä vuoksi myös hänen kokonaiseläkkeensä tulee olemaan pienempi.

Suomen Kuvalehden tietojen mukaan Nieminen halusi lähteä Veikkauksesta, koska hän on vahvasti ehdolla Suomen Olympiakomitean seuraavaksi puheenjohtajaksi. Tätä silmällä pitäen nyt oli viimeinen hetki lähteä Veikkauksesta. Tämän vuoksi hän oli valmis taloudellisiin menetyksiin.

Suomen Olympiakomitealle valitaan uusi puheenjohtaja seuraavalle nelivuotiskaudelle. Valinta on tarkoitus tehdä vuoden loppuun mennessä.

Nieminen on nyt 61-vuotias ja jos hän olisi vielä odottanut seuraavaa valintaa hän olisi ollut jo 65-vuotias. Olympiakomiteaa tällä hetkellä johtava Roger Talermo on 56 vuotta.