Tieto vauhdittaa myyntiä - Kauppa haluaa entistä tarkempia tietoja asiakkaistaan

Asiakkaalla on oikeus päättää häntä koskevien tietojen keräämisestä, sanoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston apulaisjohtaja.

K-ryhmä
Teksti
Mikko Niemelä

S-ryhmä aikoo kerätä asiakkaidensa ostoksista yhä tarkempia tietoja. Myös K-ryhmä kerää tietoja. Mikä ongelma tässä on asiakkaan näkökulmasta, Kilpailu- ja kuluttajaviraston apulaisjohtaja Outi Haunio-Rudanko?

”Asiakkaalla tulee olla oikeus saada päättää häntä itseään koskevien tietojen keräämisestä ja tietojen käytöstä. Tietojen keräämisestä ja käyttämisestä on sovittu kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä S-etukortin vakiosopimusehdoissa.”

”Kyse on siitä, vastaavatko kuluttajan antama tietojen keräämistä ja käyttämistä koskeva suostumus ja näin ollen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisen sopimuksen ehdot S-ryhmän suunnitelmia.”

Jos asiakas kieltää tietojensa keruun, hän menettää bonukset. Onko tämä asiakkaan näkökulmasta kiristystä?

”Elinkeinonharjoittajalla on lähtökohtaisesti oikeus päättää, millä ehdoin hän tarjoaa hyödykkeitä tai niiden hankinnan yhteydessä erilaisia alennuksia ja lisäetuja. Bonusten maksamisessa kyse on kuitenkin osakkuuteen kytkeytyvästä edusta, ja se tuo asiaan lisänäkökulman.”