Jos uraani halkeaa

Säteilyturvakeskus myönsi kaivosyhtiö Terrafamelle luvan uraanin talteenottolaitokselle. Laitoksen tulo riippuu enää Antti Rinteen (sd) hallituksen päätöksestä.

talous
Teksti
Mikko Niemelä

Uraanin talteenotosta Terrafamen kaivoksella ei aiheudu merkittäviä riskejä. Säteily on vähäistä, eikä siitä koidu ympäristölle saati ihmisille merkittävää uhkaa. Näin toteaa Säteilyturvakeskus lausunnossaan.

Lausunto on merkittävä askel asiassa, joka on ollut vireillä pitkään. Käytännössä uraanin talteenoton aloittaminen Sotkamossa on kiinni enää poliittisesta päätöksestä. Pääministeri Antti Rinne (sd) ja vastuuministerit päättävät asiasta todennäköisesti kesän 2019 aikana. Jos päätös on myönteinen, Terrafame rakentaa uraanilaitoksen, joka on lähes ainoa laatuaan Euroopassa.

Pientä poliittista vääntöä on todennäköisesti luvassa, sillä ympäristöministerinä toimii vihreiden Krista Mikkonen ja elinkeinoministerinä keskustan Katri Kulmuni. Poliittiset näkemykset ympäristön ja elinkeinojen suhteesta ovat erilaiset.