Terrafamen purkuputken saasteet: Nuasjärven syvänteissä happiongelmia – mangaania liukenee veteen

GTK:n tutkimus: Nuasjärvelle kehittyi selvä kemiallinen kerroksellisuus kaikkiin purkuputkea lähellä oleviin syvänteisiin.

GTK
Teksti
Mikko Niemelä

Valtion suuromistuksessa olevan Terrafamen kaivoksen kaivosvesiä on juoksutettu viranomaisten myöntämällä ympäristöluvalla suoraan Nuasjärveen marraskuusta 2015 lähtien.

Nuasjärven tilaa ovat seuranneet Kainuun ely-keskus, Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Terrafame.

Myös Suomen Luonnonsuojeluliitto on tehnyt omia mittauksiaan Nuasjärvellä. Se totesi jo kesällä 2016, että Nuasjärven Selkäsaaren syvänteestä löytyi päästövesistä kerrostunut alue, johon järven luontainen kevätkierto ei ole yltänyt. Kemiallinen kerrostuminen uhkaa veden luontaisen kiertoa, joka aiheuttaa happikatoa sekä järven ekologian järkkymisen.

Nyt GTK on julkaissut uusia mittaustuloksia Nuasjärveltä. Tutkimuksen mukaan vedenlaatu Nuasjärvessä ja Rehjan alueella on muuttunut seurantajakson 2015–2016 aikana. Pintavedessä muutos näkyy sähkönjohtavuuden kohoamisena. Muutos johtuu sulfaattipitoisuuden kaksinkertaistumisesta.

”Keskimääräinen veden koostumus on luparajoissa, mutta syvänteissä pitoisuudet näkyvät korkeampina”, sanoo GTK:n tutkija Jari Mäkinen.