Terapeuttitehdas: 16 500 euron koulutus ei takaa psykoterapeutin ammattia

Valvira ja Helsingin Psykoterapiainstituutti ovat ilmiriidoissa tulkinnoista.

Suuri joukko Helsingin Psykoterapiainstituutin (HPI) opiskelijoita saattaa jäädä ilman psykoterapeutin ammattinimikettä yli 16 000 euroa maksaneen koulutuksen jälkeen.

Noin 250:ä opiskelijaa on koulutettu psykoterapeuteiksi kolme vuotta siitä huolimatta, että ei ole ollut täyttä varmuutta siitä, hyväksyykö valvova viranomainen heidän koulutuksensa. Ilman sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran hyväksyntää henkilö ei saa käyttää työssään psykoterapeutti-nimikettä.

Taustalla on viranomaisten huolestuminen psykoterapeuttien koulutuksen laadusta.

Psykoterapeutiksi oli vuosien ajan mahdollista ryhtyä hyvin kirjavan koulutuksen perusteella. Vuosikymmenen vaihteessa alalle oli syntynyt villi ja sääntelemätön kenttä, joka ei ollut oikein kenenkään hallinnassa.

Ammattikunnan sisälle oli syntynyt kaupallisin perustein toimivia koulutusyrityksiä ja ammatinharjoittajia, joiden järjestämän koulutuksen pätevyydestä ei ollut tieteellistä näyttöä. Psykoterapiakoulutukselta Suomessa puuttuivat yhtenäiset laatukriteerit.