"Tarkoitus on toimia provosoivana keskustelun herättäjänä"

Euroopan unioni
Teksti
Jasper Kaarna

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen nuorten ryhmä julkisti kannanottonsa EU:n globaalista roolista. Kuinka ryhmän puheenjohtaja Johan Ekman näkee ryhmänsä, sen aikaansaannokset ja itsensä poliittisena vaikuttajana?

Mikä on ryhmänne tarkoitus lyhyesti ja ytimekkäästi?

”Tarkoitus on toimia provosoivana keskustelunherättäjänä. Emme tee sitovia päätöksiä, mutta pyrimme tarvittaessa haastamaan myös valtapolitiikan vallitsevia ajatuksia.”

Millaisia konkreettisia aikaansaannoksia ryhmälle on ehtinyt kertyä?

”Olemme julkaisseet kaksi kannanottoa. Tänään julkaistavan kannanoton EU:n globaalista roolista lisäksi olemme julkaisseet Ulko- ja turvallisuuspoliittisen kannanoton. Silloin onnistuimme tarkoituksessamme herättää keskustelua maanpuolustuksellisten ratkaisujen siirtämisestä ylikansalliselle tasolle.”

Miten ryhmänne on suuntautunut poliittisesti?

”Emme ole varsinaisesti sitoutuneita mihinkään puolueeseen, lähdimme enemmänkin arvopohjalta. Haluamme tukea länsimaista liberalismia ja sosiaalista markkinataloutta. Haluamme edistää demokratiaa, vapautta, solidaarisuutta ja ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti.”

Tuetaanko ryhmäänne taloudellisesti?

”Tällainen toiminta vaatii rahoitusta. Meitä rahoittaa Ulkoministeriö ja Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi.”

Kuinka suurta roolia ryhmän toiminta esittää omassa elämässänne?

”Luen tämän tietynlaiseksi kansalaisaktivismiksi. Järjestötoiminta on aina ollut osa elämääni, ja olen halunnut vapaa-ajalla olla poliittisesti aktiivinen.”

Oletteko joutunut tekemään uhrauksia ryhmän toiminnan eteen? Mistä olette joutunut karsimaan ryhmän toiminnan hyväksi?

”Opiskelun ohessa aikataulu on ollut toki tiukka, mutta priorisoimalla on selvitty. Tämä ryhmätoiminta on ollut lähinnä vapaaviikonlopuista pois.”

Mitä ryhmän jäsenenä työskentely on itseltänne vaatinut?

”On ollut haastavaa sovittaa erilaisia ideoita yhteen siten, että pienemmätkin idea pysyvät hengissä.”

Mikä on seuraava aikaansaannoksenne?

”Tämä ryhmä laitetaan kesäkuun lopussa pakettiin, eli kannanotto EU:n globaalista roolista jäänee viimeiseksi. Alun perin koko ryhmä perustettiinkin Ulko- ja turvallisuuspoliittista kannanottoa varten, mutta ulkoministerin pyynnöstä lähdimme tekemään myös tätä tänään julkaistavaa kannanottoa.”