Tampereen yliopisto kätki rehtorihakijoiden paperit – neuvoi hakijaa oman hakemuksen salaamisessa 

Rehtorin valintaa valmistelleen työryhmän jäsenet joutuivat allekirjoittamaan salassapitosopimuksen.

julkisuuslaki
Teksti
Jari Hanska

Huhtikuussa 2018 Tampereen yliopistoon valittiin rehtori. Mari Walls ryhtyi johtamaan uutta yliopistoa, joka syntyi Tampereen yliopiston, Tampereen teknillinen yliopiston (TTY) ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhdistyttyä. 

Kun Suomen Kuvalehti selvitti rehtorin hakuprosessin etenemistä, kävi ilmi, että juuri mitään hakuun liittyviä asiakirjoja ei ole saatavilla. Yliopiston henkilöstöjohtaja oli jopa itse ohjeistanut hakijaa siinä, miten nimi ja hakemus voitaisiin salata. 

Julkisoikeuden professorin Olli Mäenpään mukaan yliopiston toiminta on ristiriidassa lain kanssa. 

Rehtorin rekrytointi oli vain yksi erikoinen vaihe yliopistoyhteisöä repineessä yhdistymisessä, joka alkoi vuonna 2015. Kiistaa herätti etenkin se, ketkä saavat käyttää valtaa uudessa yliopistossa. 

Suomen Kuvalehti kertoi kiistelystä ja konsulttien roolista uuden yliopiston rakentamisessa lokakuussa 2019.