Häirinnästä kannellut alennettiin

Patentti- ja rekisterihallitus karsi kriisiin ajautuneesta yksiköstä päällikön virkoja. Myös epäasiallisesta johtamisesta kannellut työntekijä menetti esimiesasemansa.

Kotimaa
Teksti
Matti Rämö

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvontaa tekevän Tiva-tulosalueen kriisi tuli julkisuuteen Suomen Kuvalehdessä 5. helmikuuta 2020. Tiva hyväksyy tilintarkastajien auktorisoinnit, valvoo työn laatua ja tutkii väärinkäytösepäilyt.

Vuoden 2016 jälkeen Tivasta on irtisanoutunut 17 ihmistä. Moni on ollut psykofyysisestä kuormituksesta johtuvalla sairauslomalla.

”Tilintarkastusvalvonnan toiminta on tällä hetkellä käytännössä halvaantunut huonon johtamisen takia”, Tivan entiset ja nykyiset työntekijät kirjoittivat Etelä-Suomen aluehallintovirastolle osoittamassaan valvontapyynnössä lokakuussa 2019.