Taistelu turpeesta: ”Viitasammakko on uusi liito-orava”

Professori: Räikeä ja tarkoitushakuinen selvitys. Vapo: Uutta tietoa EU:n direktiivilajista.

Pylkönmäki
Teksti
Petri Pöntinen

Turvesoiden lupakiistoissa kiistellään vesistövaikutusten lisäksi myös suon luontoarvoista. Viime vuosina yksi laji on noussut luontoselvityksissä ylitse muiden.

”Viitasammakosta on tullut jo uusi liito-orava”, sanoo Vapon resurssijohtaja Päivi Peronius.

Viitasammakko on EU:n direktiivilaji, sen lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei ole lupa heikentää. Suurisuon viitasammakoista Saarijärven Pylkönmäellä Vapo on teettänyt kolme selvitystä.

Professori, ympäristöhistorian dosentti Mikko Saikulla on mökki Suurisuon alapuolisen Moksinjoen rannassa. Valituksissaan hän on kritisoinut turveyhtiön teettämiä konsulttiselvityksiä suon luontoarvoista, erityisesti viitasammakosta.

Saikun mukaan ensimmäisessä, viitasammakon esiintymisen varmistaneessa selvityksessä, väitetään virheellisesti, että laji olisi Keski-Suomessa yleisempi kuin tavallinen sammakko.